1-844-4-KIMVAN
1-844-454-6826
1-714-717-7997 (24/7)
     
 
 
 

Kim Van Day Spa cung cấp cc dịch vụ sau:
● Săn sc ln da, (skin care) để giữ nt trẻ đẹp lu di.
● Xoa bp trị bệnh (Massage for Healing)
● Tẩy lng vĩnh viễn (Hair Laser Remove)
● Xa xm (tatoo)
● Xm thẩm mỹ
● Trị mụn (khng cần phải nặn)
● Căng da(khng giải phẫu)
● Trang điểm C du, Dạ hội, Nghệ sĩ ...
● Bn mỹ phẩm thin nhin thượng hảo hạng.
Massage Chn v Mặt

 
 

Trang Nh              Giới Thiệu            Dịch Vụ             Lấy Hẹn             Lin Lạc
   

Copyright 2018 Kim Van Advance Skin Clinic. All rights reserved. Designed by Sea-lion